Soligion

Onderzoek naar religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteit in de welvaartsstaat

Volgende activiteiten

Algemene Vergadering Juni 2023

Ieder jaar organiseren we met SOLIGION een moment waarop alle partners uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen, samen het SOLIGION project te evalueren, en deel te nemen aan activiteiten van het onderzoeksteam en partners.

Meer info

Nieuwste publicaties

Online training | God in de welvaartsstaat

Deze online training reikt medewerkers van lokale besturen, sociale professionals en middenveldorganisatie handvatten om te komen tot een betere samenwerkingen met religieuze of levensbeschouwelijke geïnspireerde solidariteitsinitiatieven.

Meer info