Soligion

Onderzoek naar religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteit in de welvaartsstaat

Volgende activiteiten

Inspiratiedag | Omgaan met levensbeschouwing

Dinsdag 14 maart 2023 organiseren we samen met Motief en VVSG een inspiratiedag rond het thema ‘hoe als professional omgaan met levens-beschouwing in een hulpverleningsrelatie en hoe samenwerken met levensbeschouwelijke organisaties binnen jouw lokaal bestuur’.

Meer info

Nieuwste publicaties

Online training | God in de welvaartsstaat

Deze online training reikt medewerkers van lokale besturen, sociale professionals en middenveldorganisatie handvatten om te komen tot een betere samenwerkingen met religieuze of levensbeschouwelijke geïnspireerde solidariteitsinitiatieven.

Meer info