Activiteiten

Algemene Vergadering 2022

Ieder jaar organiseren we met SOLIGION een moment waarop alle partners uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen, samen het SOLIGION project te evalueren, en deel te nemen aan activiteiten van het onderzoeksteam en partners.

Meer info

SOLIGION talks | Manuela Kalsky | Ik ben En/En. En jij?

Professor Kalsky gaat in deze lunchlezing in op de consequenties van het veranderde levensbeschouwelijke landschap in Nederland en haar onderzoek naar hybride religiositeit. Hoe gaan we om met religieuze/ levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in onze samenleving? Wat kunnen we doen tegen polarisatie en segregatie? Kunnen we een ‘nieuw wij’ vormen en zo ja, wat is daarvoor nodig?

Meer info

Algemene Vergadering

Ieder jaar organiseren we met SOLIGION een moment waarop alle partners uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen, samen het SOLIGION project te evalueren, en deel te nemen aan activiteiten van het onderzoeksteam en partners.

Meer info