Facts to Act | Samenwerking met religieuze organisaties: naïef of creatief?

14 oktober 2022
Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert het SOLIGION team de workshop 'Samenwerking met religieuze organisaties: naïef of creatief?' op het Facts to Act festival in Mechelen.

Op vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober 2022, organiseert het Hannah Arendt Instituut het Facts to Act festival, een evenement waar wetenschappelijke kennis op mensenmaat gebracht wordt.

Het SOLIGION team organiseert een van de activiteiten op vrijdag 14 oktober. We nodigden vier experten uit het levensbeschouwelijk geïnspireerde werkveld uit. Samen gaan ze aan de slag met enkele hardnekkige vooroordelen over religieus geïnspireerd sociaal werk, en geven ze tips over hoe je een professionele en respectvolle samenwerking kan aangaan met deze belangrijke actoren in het sociaal schaduwwerk. 

Inschrijven kan via deze link.

Andere activiteiten

Algemene Vergadering 2022

Ieder jaar organiseren we met SOLIGION een moment waarop alle partners uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen, samen het SOLIGION project te evalueren, en deel te nemen aan activiteiten van het onderzoeksteam en partners.

Meer info