Samenkomst Werkgroep 2 | Juni 2022 | Educatieve Pakketten

Deze werkgroep ontwikkelt educatieve pakketten rond religie en levensbeschouwing, om een meer bewuste omgang met religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde praktijken te stimuleren.

Jaar 2 – Sessie 3

Doordat er steeds gerichter wordt samengewerkt met kernpartners bij het opbouwen van de educatieve pakketten, werd deze samenkomst van de werkgroep gebruikt om de stand van zaken voor de verschillende educatieve pakketten toe te lichten. Op die manier blijft ruimte bestaan voor kritische stemmen en blijft iedereen betrokken in het valorisatieproces.

Andere activiteiten

Algemene Vergadering 2022

Ieder jaar organiseren we met SOLIGION een moment waarop alle partners uitgenodigd worden om elkaar beter te leren kennen, samen het SOLIGION project te evalueren, en deel te nemen aan activiteiten van het onderzoeksteam en partners.

Meer info