Catholic Charity and Public Poor Relief in Nineteenth-century Belgium: Reconquest, Competition, Complementarity, Superiority

door Peter Heyrman

Professor Peter Heyrman is verbonden aan KADOC (het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) en promotor van een van de onderzoeksprojecten binnen SOLIGION. Hij schreef een academisch artikel over katholieke liefdadigheid in België doorheen de 19e eeuw, en hun evoluerende relatie met publiek georganiseerde armenzorg.

Je kan deze publicatie raadplegen via deze link.

Downloads

Andere publicaties