Informele spelers in het welzijnslandschap

Door Mieke Schrooten, Pascal Debruyne, Elisabet Van Wymeersch & Sylvie Van Dam

Sociaal schaduwwerkactoren, informele spelers die op vrijwilige basis aan sociaal werk doen, zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving: ze leveren materiële noodhulp, zetten informele spaarkassen op, organiseren (precaire) huisvesting en (nood)opvang, of bieden ontmoeting of psychosociale ondersteuning.

Mieke Schrooten, Pascal Debruyne, Elisabet Van Wymeersch en Sylvie Van Dam schreven voor het tijdschrift VIEWZ een stuk over deze informele spelers in het welzijnslandschap.

In deze bijdrage bespreken ze het grote bereik van sociaal schaduwwerk actoren en hun brede draagvlak onder gebruikers . Sociaal schaduwwerk initiatieven tonen ons een specifieke vorm van hybridisering richting gemeenschap, dat haar wortels heeft in een flexibele, wendbare, bruikbare en bereikbare dienstverlening op maat van populaties in de schaduw van de stad, voor wie de opstap naar het formele
sociaal werk enkele drempels te hoog is.

Downloads